キャスト紹介

RYOMA ECHIZEN

NATUKI KOKONO

DENSETUNOHED SYO

KAORU TACHIBANA

ZIN HIRAGI

SORA

REI SATUKI

RYUNOSUKE

KYORAKU

RYUSEI

ITUKI

TOMONE

YONEZU

CORE

KYORAKU

SYOURI

NOA

SINNOSUKE

JYUN

TSUKASA

TOUMA